Zpět na úvodní stránku Zpět na úvodní stránku Zpět na úvodní stránku
Zpět na úvodní stránku Vše o projektu Quo Vadis Femina Rovné šance pro ženy Fotogalerie Kontaktujte nás English version
Jak pracujeme
             
 


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
www.esfcr.cz

 

www.ecn.cz/gaia

Cílem Quo vadis, femina? je:

 • Vytvořit vizi žen o trvale udržitelném životě
 • Pojmenovat neřešené problémy a stereotypy
 • Budovat tým, komunitu, spolupráci, solidaritu
 • Podporovat tvořivost, intuici, duchovno
 • Bourat bariéry a stereotypy
 • Zrovnoprávnit ženy v profesním a rodinném životě
 • Holisticky myslet v horizontální i vertikální perspektivě
 • Publikovat, zvýšit povědomí veřejnosti
 • Vzdělávat, vychovávat, diskutovat…

SWOT analýza Quo vadis, femina?

 • Silné stránky: syntéza, etika, filozofie – přemýšlení o smyslu životních a společenských hodnot, interaktivnost, podpora a zájem veřejnosti, dobrá publicita, výzkum, týmová práce, konsensus
 • Slabé stránky: obtížné v analyticko-materialistické společnosti, která těžko chápe potřebu osobní a společenské vize a jednání ve smyslu „co zaseji, to sklidím“
 • Příležitosti: probouzení veřejnosti, zájem o diskusi, potřeba i jiných hodnot, než jaké nabízí konzumní společnost
 • Hrozby: pracující ženy často nemají čas ani zájem přemýšlet o smyslu života ve světě, která si cení dělání víc než bytí

 

Tématické okruhy:

 • Domov, domácí práce
 • Ekonomická nezávislost
 • Společenská závislost
 • Kdo vládne světu?
 • Východiska

Klíčové aktivity

 • Budování týmu
 • Kulaté stoly
 • Přednášky
 • Výzkum a případové studie
 • Dokumentace
 • Propagace
 • Internetové stránky
 • Zpracování vize žen
 • Publikace
 • Anglická verze
 • Mezinárodní konference
 • Follow up

Celá prezentace

Ke stažení ZDE